CMAS 1 Yıldız
1 Yıldız Dalıcı eğitim programı CMAS’ın (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques – World Underwater Federation) başlangıç seviyesi programıdır. Bu kursu başarıyla tamamlayan adaylar dalış endüstrisinin sertifikalı birer üyesi haline gelirler.

Kurs Yapısı ve Standartlar:
CMAS 1 Yıldız Dalıcı kursu; eğtimen anlatımlı sınıf çalışmaları, havuz eğitimleri (opsiyonel) ve açık deniz dalışları olarak üç ana bölümden oluşmaktadır.

Sınıf çalışmaları, dalış tarihçesi, sualtı ile ilgili temel bilgileri, dalış tekniklerini, dalış ekipmanlarını, dalış fiziğini, dalış sağlığını, emniyetli dalış uygulamalarını ve dalış planlamasını konu alır. Sınıf çalışmalarının sonundaki final sınavını başarıyla tamamlayan katılımcılar kursun bu bölümünü tamamlamış olurlar.

Sınırlı su eğitimi ise havuzda veya denizde (havuz ortamını sağlayacak koşullarda) gerçekleştirilmektedir. Adaylar açık deniz dalışlarına başlamadan önce tüm sualtı becerilerini havuz ortamında yapacakları dalışlarla kazanırlar.Açık deniz dalışları 6-18 metre arası değişen derinliklerde gerçekleştirilir. Adaylar, sınırlı su eğitiminde kazandıkları becerileri ve daha fazlasını 4 adet açık deniz dalışıyla geliştirir ve eğitimlerini tamamlamış olurlar. Adaylar, sınırlı su eğitimlerinde ve açık deniz dalışlarında tüm performans gerekliliklerini yerine getirdikten sonra uluslararası geçerlilikteki CMAS 1 Yıldız Dalıcı sertifikası almaya hak kazanırlar.

Kurs Gereklilikleri:
14 yaşını doldurmuş olmak, (18 yaşından küçüklerden veli izin belgesi alınır.)
Federasyon tarafindan hazırlanmış yeterli yüzme bildiğine dair beyanını havi, dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan ve ibraz etmek
İlköğretim diploması veya eşdeğer bir öğrenim belgesine sahip olmak.
CMAS 1 Yıldız Dalıcı eğitimi performans bazlı bir programdır. Kurs süresi katılımcıların performansına göre değişebilmektedir. Temel amaç katılımcıların performanslarını en üst düzeye çıkartmaktır.