CMAS 2 Yıldız
Açık deniz dalış deneyimi olan dalıcıdır. 2 yıldız dalıcı, en az 2 yıldız dalıcı ile birlikte, en çok 30 metreye kadar dalabilir. 18 yaşından küçük 2 yıldız dalıcılar en az 3 yıldız dalıcı liderliğinde en çok 24 metreye kadar dalabilir. 18 yaşından büyük 2 yıldız dalıcılar eğitim amaçlı olarak, eğitmen dalıcı denetim ve gözetiminde en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.

Kurs Yapısı ve Standartlar:
2 Yıldız Dalıcı kursu sınıf çalışmaları ve açık deniz dalışları olarak iki ayrı bölüme ayrılır. Kurstaki temel konular şunlardır.
   
 İdari Ders
  Dalışın Tarihçesi
  Dalış Ekipmanları
  SCUBA Ekipmanları
  Aletli Dalış Tekniği
  Dalış Hastalıkları ve Dalış Sağlığı
  Kurtarma
  Dalış Planlaması
  ilk Yardım
  Dalış Fiziği
  Dalış Tabloları
  Özel Dalış Teknikleri
  Tabii ve Pusulalı Navigasyon
  Sualtı Yaşamı ve Deniz Canlıları

Kurs Gereklilikleri:
15 yaşını bitirmiş olmak, (18 yaşından küçüklerden veli izin belgesi alınır.)
Federasyon tarafından hazırlanmış dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan ve ibraz etmek,
Ilköğretim diploması veya eşdeğer bir öğrenim belgesine sahip olmak,
Federasyonun 1 yıldız dalıcı belgesini veya onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
1 yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az yirmi açık deniz dalışı yapmış olduğunu dalış kayıt defteriyle belgelemek.