CMAS 3 Yıldız
Değişik düzeylerdeki dalıcılara önderlik yapabilecek beceride olan dalıcıdır. Liderlik yaptığı dalış grubunun güvenli dalış standartlarına uygun dalış yapmasını sağlamakla yetkili ve sorumludur.

En çok 30 metreye kadar dalabilir. Eğitim amaçlı olarak, eğitmen dalıcı denetim ve gözetiminde 42 metreye dalış yapabilir. Üç yıldız dalıcı kursu, sizlere dalışın her aşamasında bir gruba liderlik edebilecek bilgi birikimini kazandırmak üzere planlanmıştır

Kurs Yapısı ve Standartlar:
CMAS 3 Yıldız Dalıcı kursu sınıf çalışmaları ve açık deniz dalışları olarak iki ayrı bölüme ayrılır. Kurstaki temel konular şunlardır.
   
 Fiziksel Hazırlanma
  Düşünsel Hazırlanma
  Ekipman Hazırlığı
  Planlama ve Organizasyon
  Stresin Sebepleri ve Önleme Yöntemleri
  İlk Yardım Malzemeleri ve Teknikleri
  Kaza Müdahalesi
  Ekipman Tamir ve Bakımı
  Kompresör Kullanımı
  Küçük Tekne Kullanımı
  Dalış Liderliği
  Tekne Organizasyonu
  Acil Durum İdaresi
  Kurtarma Becerileri
  Akademik Eğitimin Temel Konuları
  İdare
 
Kurs Gereklilikleri:
18 yaşını doldurmuş olmak,
Federasyon tarafından hazırlanmış dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu ilgili uzman doktora imzalatarak beyan ve ibraz etmek,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Federasyonun 2 yıldız dalıcı belgesini veya onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
2 yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az kırk dalış yaptığını dalış kayıt defteriyle belgelemek,
2 yıldız dalıcı diploma tarihinden itibaren en az dört ay geçmiş olmak